Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vi ska minska vår främsta miljöbelastning genom att aktivt arbeta med ständig förbättring och med ett helhetsperspektiv på mat, människa och miljö inom catering och restaurangverksamhet.

Detta ska vi göra genom att:

  • effektivare använda energi, transporter, förbrukningsartiklar och råvaror.
  • minska avfallsmängderna från vår verksamhet samt säkerställa ett miljöriktigt omhändertagande av uppkommet avfall.
  • ständigt förbättra vårt miljöarbete i en nära dialog med vår hyresvärd, våra kunder, samarbetspartners och leverantörer
  • fortlöpande utbilda, motivera och stimulera våra medarbetare för en hållbar och långsiktig utveckling.
  • uppfylla våra kunders och marknadens krav inom miljöområdet samt följa gällande lagar och förordningar.